กิจกรรมมอบตัว รายงานตัวนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่่งกุลาพิทยาคม สพม. 33 ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับมอบตัว รายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

IMG 7132

IMG 9718

IMG 9723

IMG 9731

ดูภาพเพิ่มเติม