ประมวลภาพเรียนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 1

ภาพเด็กๆ เรียนออนไลน์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563
d1d2

d3

d4

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม