ยินดีต้อนรับ ผอ.ธีรัตม์ ใจกล้า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คนใหม่ ท่านผู้อำนวยการธีรัตม์ ใจกล้า ด้วยความยินดียิ่ง

1

2

3

4

5

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

click1