Get Adobe Flash player

topweb tkl21

511525

teer

หน่วยงานภายใน

monney

vicharkan

salaryweb

im

coms

minutes 
DLTV

หน่วยงานภายนอก

moe

obec

customLogo.gif

myoffice

dlit

dmc

bobec

emis

sgs0

smss

e budget

qams

สถิติผู้เยี่ยมชม

0122949
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
56
133
232
1112
947
4368
122949

Forecast Today
216

13.57%
22.24%
2.29%
4.88%
0.01%
57.00%
Online (15 minutes ago):7

IP ของคุณ:3.235.30.155

ข้อมูลอัตลักษณ์ เอกลักษณ์

data

ทุ่งกุลาแฟนเพจ

ประเมินภายนอกรอบ4 วันที่1

ประมวลภาพกิจกรรม การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 วันที่ 1 (18 พฤศจิกายน 2562)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งของประเทศไทย โดยกำหนดโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จะได้รับการะประเมินจาก สมศ. ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562

906709

906713

72485

72520

72520

ดูภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม

click1


โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33