กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดการโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่าตูม เป็นวิทยากร อบรมในครั้งนี้ ร่วมกับนักเรียนแกนนำพลังงานทดแทน 5 คน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้า การตรวจสอบค่าไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้าโซล่าเซลล์

 4145674152518690110 IMG 7911

 4630253664364378775 IMG 7856

3017367094759247305 IMG 7702

6184193421167760535 IMG 7773

8590402457092257308 IMG 7779

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

click1