วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรกคือ "นายชัพน์ บุนนาค"

62240499

65382483

65582770

65585874

65694536

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม