ฟังธรรมตามกาล

เมื่อวัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นักเรียนและคุณครูได้รับฟังการเทศนาจากพระอาจารย์เจ้าคณะตำบลโพนครก กิจกรรมการแสดงธรรมเทศนาของพระธรรมทูต ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และได้รับความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป

DSCF4766

DSCF4772

DSCF4784

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม