วันวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

10737458160 IMG 9252

10737477664 IMG 9274

10737479680 IMG 9285

10737928640 IMG 9261