Get Adobe Flash player

topweb tkl R91

511525

teer

หน่วยงานภายใน

vichakan

Budget
 personcare4u

STCheck

SMSS2loca

im

coms

minutes

edms
DLTV
low

หน่วยงานภายนอก

moe

obec

myoffice

dlit

DMC

b obec

emis1

SGS

e budget

deep

dltv main logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

0161474
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
183
177
1310
2099
9318
9112
161474

Forecast Today
144

11.80%
21.70%
1.90%
4.79%
0.01%
59.80%
Online (15 minutes ago):19

IP ของคุณ:3.89.87.12

ข้อมูลอัตลักษณ์ เอกลักษณ์

data

ทุ่งกุลาแฟนเพจ

TKLOfficialLine

QrCode

moTopForm2

base62

EDU

sgs1
onet

แผนพบ

ยทธศาสตรชาต

ทศนศกษา

infomation

Prev Next

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมตักบาทเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบ้านโนนระเวียง ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินท... เพิ่มเติม

กิจกรรมการสอนลูกเสือ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีลูกเสือวิสามัญเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดประชุ... เพิ่มเติม

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสื…

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีนายธีรัตม์ ใจกล้า ... เพิ่มเติม

อบรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ทั้งนี้เพื่อให้ครูและบุ... เพิ่มเติม

อ่านสารวันสันติภาพโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.00-09.00 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 ณ โรงเรียนทุ่งกุลา... เพิ่มเติม

การแข่งขันฟุตซอล

เมื่อวันที่ 19 - 20  กันยายน 2563 ทีมนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่ทีม... เพิ่มเติม

นำเสนอหนังสั้น เรื่องไอศกรีม

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้นำเสอนผลการจัดทำหนังสั้น ตามโครงการโรงเรียนสุจริต โดยทีมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้นำเสนอหนังสั้นเรื่อง ไอศกรีม ซึ่งเป็นเรื่องรวมของการทุจริตการใช้จ่ายงบประมา... เพิ่มเติม

ภาพการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 18  ปี โดยทีมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมได้ทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสนมวิทยาคาร   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  ... เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมได้กำหนดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อหารือในการบริหารจัดการสถานศึกษา รับฟังข้อคิดเห็นในการบริหารและการดำเนินการของโรงเรียน โดยมีนายเมต เม... เพิ่มเติม

ขยายผล Care4U

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ขยายผลการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Care4u ให้กับคณะครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ทั้งนี้เพื่อดำเนินการใช้และช่วยเหลือนัก... เพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา จัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่... เพิ่มเติม

เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้าน…

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน... เพิ่มเติม

ค่ายทักษะอาชีพถักเปลเชือก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทักษะอาชีพถักสานเปลเชือก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน การใช้ฝืมือในการถักสานเชือก เพื่อได้เปลนอน สร้างอาชีพ สร้างรายได้... เพิ่มเติม

ค่ายคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้คณิตศาสตร์ รวมทั้งการเรียน โดยทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จา... เพิ่มเติม

ค่ายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English comp  ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้... เพิ่มเติม

สวดมนต์สุดสัปดาห์

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการพัฒนาจิตใจ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  ... เพิ่มเติม

อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน…

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันคาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยได้... เพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ63

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปรับกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 โดยได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรี... เพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... เพิ่มเติม

ไข่เค็มสมุนไพร

สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งกุลา ร่วมกับโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้จัดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สภาเด็กและเยาวชน การทำสมุนไพรไข่เค็ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยท่านวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ... เพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25…

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... เพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กร... เพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 คุณครูฉลอง คุมโสระ ครูผู้ทรงคุณค่า ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะอาชีพ โดยนักเรียนช่วยกันระดมสมอง ในเรื่องของการทำนาหยอด และนาหว่าน และร่วมกันนำเสนอแสดงความค... เพิ่มเติม

รับมอบอุปกรณ์กีฬา

มื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คุณครูยุวสันต์ อุ่นเรือน ตัวแทนบริษัทคิงพาวเวอร์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการธีรัตม์ ใจกล้า สภานักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ในนา... เพิ่มเติม

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษ…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563  ... เพิ่มเติม

กิจกรรมหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ... เพิ่มเติม

การทำนาหยอด วิชาทักษะอาชีพ 1-2…

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาทักษะอาชีพ โดยปีนี้ได้ให้นักเรียนร่วมกันทำนาหยอด ซึ่งเป็นรูปแบบการทำนาอีกวิธีหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ... เพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านความประพฤติ วินัย กฏระเบียบ ... เพิ่มเติม

รางวัลด้านวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชมเชย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่นวัตกร... เพิ่มเติม

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1-63

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ... เพิ่มเติม

ป้องกันโควิดและไข้เลือดออก

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา ในการฉีดพ่นยาป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563   ... เพิ่มเติม

กิจกรรมมอบตัว รายงานตัวนักเรีย…

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่่งกุลาพิทยาคม สพม. 33 ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับมอบตัว รายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ด... เพิ่มเติม

ตารางเรียน DLTV ม.1-3 ใหม่

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 การออกอากาศการเรียนการสอนได้ปรับลดวิชาเรียนลง และขอส่งตารางเรียนใหม่ ให้นักเรียน ดังนี้ (ชั้น ม.4-6 ใช้ตา... เพิ่มเติม

ตารางเรียน DLTV สำหรับนักเรียน…

ตารางเรียน DLTV สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งนักเรียน ม.4-6 สามารถเข้าเรียนได้ตามช่องทางที่เคยแจ้งไว้แล้ว เช่นเดียวกันกับ น้อง ม.1-3 คุณครูท... เพิ่มเติม

นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถาน…

นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... เพิ่มเติม

ประมวลภาพเรียนออนไลน์ สัปดาห์ท…

ภาพเด็กๆ เรียนออนไลน์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... เพิ่มเติม

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้น ม…

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ... เพิ่มเติม

ยกเลิกการสอบชั้น ม.1 และ ม.4

ยกเลิกการสอบชั้น ม.1 และ ม.4 ... เพิ่มเติม

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำร…

คณะครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการเรียนออนไลน์... >>งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม<<   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเต... เพิ่มเติม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถ…

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมby เอฟซี สำเริง (Samruang Harnsam... เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒  โดยสมัครผ่านทางระบบออนไลน์https://sites.google.com/a/tkl.…/vichakan/Workgroup/register&... เพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียน ม…

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ... เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ... เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง งดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ... เพิ่มเติม

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงาน

บรรยากาศการสำเสนอผลการดำเนินโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

โครงการครู 5 นาที

โครงการครู 5 นาที โดยสถานีตำรวจภูธร อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่จราจรบทท้องถนน ให้ปลอดภัย>>เช้าวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพพันธ์ 2563ภาพกิจกรรม >>  ... เพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด thu…

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 “Thungkula Charity” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัต... เพิ่มเติม

บริการแนะแนวการศึกษาต่อ

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้ออกให้บริการแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านปอหมัน โรงเรียนบ้านตานบ โรงเรียนบ้านโนนระเวี... เพิ่มเติม

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประวัติความเป็นมานั้นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพ... เพิ่มเติม

150 ปีชาตกาล "หลวงปู่มั่น…

ตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลและได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก โ... เพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และมีผลการเรียน 0 ร มส ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แล... เพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนวเมื่อวันที่ 31 มากราคม 63 โรงเรียนธนบุรีรักษ์การบริบาล ได้เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

กิจกรรมรับนักเรียน และกิจกรรมห…

กิจกรรมรับนักเรียน และกิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

ออกกำลังกาย

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำวันวันอังคาร พัฒนาสุขภาพร่างกาย#ได้เหงือกันทุกคน   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ…

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำวันวันจันทร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ... เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีก…

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่องการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ... เพิ่มเติม

สวดมนต์สุดสัปดาห์

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ผอ.ธีรัตม์ ใจกล้า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คนใหม่ ท่านผู้อำนวยการธีรัตม์ ใจกล้า ด้วยความยินดียิ่ง ... เพิ่มเติม

ประเมินชำนาญการ ครูหยาดพิรุณ ส…

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ในนามโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม และคุณครูหยาดพ... เพิ่มเติม

ส่งท่านผู้อำนวยการชำนาญ เกตุโส…

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ร่วมกันส่งท่านผู้อำนวยการชำนาญ เกตุโสระ เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผุ้อำนวยการโรงเรียนหน... เพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเน…

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กำหนดจัดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  ดูภาพกิจกรร... เพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสมาสและสวัสดีปีให…

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสมาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ครู และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย สร้างความสนุกสนานให้นักเร... เพิ่มเติม

ทัศนศึกษา62

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนัก…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและผู้บริหาร กับความสำเร็จ โดยโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.33 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... เพิ่มเติม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (สุขภา…

เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำวันอังคาร ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะร่างกาย โดยจัดให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอร์โรบิ... เพิ่มเติม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2 ธ.ค…

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งกำหนดจัดเวลา 15.30 -16.20 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยวันนี้ คือกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เคราะห์ โ... เพิ่มเติม

นิเทศติดตามการบริหารงานสถานศึก…

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการบริหารงานสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และผู้บริหารสหวิทยา... เพิ่มเติม

การคัดเลือกนักกรีฑา สห.5

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน นักกีฬาโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา คัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต 5 ณ โรงเรียนพรมเพทพิทยาคม  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

สอบธรรมสนามหลวง

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ศูนย์สอบธรรมสนามหลวง ปีนี้มีนักศึกษาธรรมมะ เข้าสอบเป็นจำนวนมาก  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

กลุ่มลูกเสือโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กำหนดจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดูภาพกิจกรรมเพ... เพิ่มเติม

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ร…

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งได้เข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้... เพิ่มเติม

กิจกรรมวิชาทักษะอาชีพ และกิจกร…

ประมวลภาพกิจกรรมรายวิชาทักษะอาชีพ วิชาบูรณาการทักษะอาชีพ ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการรวบรวมคำถาม และนำเสนอ พร้อมกับเลือกประเด็นปัญหาในการทำโครงงาน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำวันอังคาร ได้แก่ ... เพิ่มเติม

ประมวลภาพประเมินภายนอกรอบ 4 วั…

ประมวลภาพประเมินภายนอกรอบ 4 วันที่ 2 (วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

ประเมินภายนอกรอบ4 วันที่1

ประมวลภาพกิจกรรม การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 วันที่ 1 (18 พฤศจิกายน 2562)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพ... เพิ่มเติม

เยี่ยมชมและให้กำลังใจ เตรียมรั…

สถานนีตำรวจอำเภอท่าตูม และผู้บริหาร สหวิทยาเขต 5 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนเตรียมงานรับการประเมินภายนอก รอบ 4 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... เพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง          การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง             ... เพิ่มเติม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเ…

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นให้คุณแม่ของนักเรียนในทุกร... เพิ่มเติม

วันสำคัญทางภาษาไทย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 โดยนายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีซุ่มกิจกรรมของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบด้ว... เพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.1…

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ... เพิ่มเติม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2…

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้้นซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้ ได้นำต้นเทียนถวาย ณ วัดสว่า... เพิ่มเติม

กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดการโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ... เพิ่มเติม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว&nb... เพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง... เพิ่มเติม

นายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง

ในวันนี้ที่ 24 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมและชุมชน มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ได้มาพบปะเยี่ยมเยือนนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ผู้ใหญ่... เพิ่มเติม

ฟังธรรมตามกาล

เมื่อวัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นักเรียนและคุณครูได้รับฟังการเทศนาจากพระอาจารย์เจ้าคณะตำบลโพนครก กิจกรรมการแสดงธรรมเทศนาของพระธรรมทูต ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ซึ่งนั... เพิ่มเติม

รักษ์ทาง รักถิ่น จิตอาสา

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสนม ร่วมกับโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จัดโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น จิตอาสา กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับ ทช. วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยา... เพิ่มเติม

อบรมพลังงานทดแทนฯ

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1 ใน 10 จากแปดพันกว่าโรงเรียนใน จ.สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกจาก ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน ระหว... เพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่ลูกๆ ทุกคนจะได้สแสดงความเค... เพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็…

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม อำเภอท่าตูม จ... เพิ่มเติม

1 ตำบล 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มบริการทั่วไป โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 1 ตำบล 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี  2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ... เพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้นำคณะครู และนักเรียน เวียนเทียนถวายสังฆทาน ณ วัดบ้านโนนระเวียง ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาส วันวิส... เพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง&ปฐมนิเทศนั…

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่กิจกรรมผลงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมกันนี้ได้ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... เพิ่มเติม

ประเมินผลการปฏิบัติงานและครูผู…

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูรังสินี สีพิมพ์ขัด ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งุกุลาพิทยาคม ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 6 ทั้งนี้ได้... เพิ่มเติม

แนะแนวศึกษาต่อ

ทีมวิชาการ โดยงานแนะแนวการศึกษาต่อ ได้ออกแนะแนวน้องๆ โรงเรียนในเขตบริการ ได้แก่โรงเรียนบ้านปอหมัน โรงเรียนบ้านตานบ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม โรงเรียนบ้านโนนระเวียง โรงเรียนบ้านตาฮะ ในการศึกษาต่อในระดับชั้นม... เพิ่มเติม

รณรงค์คัดแยกขยะ

ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา รณรงค์การคัดแยกขยะ ณ บ้านตานบ หมู่ 4 ตำลบทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดูภาพกิจกรรมเพิ... เพิ่มเติม

ส่งนักศึกษา

ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ขอบอบใจนักศึกษาที่มาทดลองสอนทุกๆ คน และโอกาสนี้ ได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเพื่อเป็นการตอบแทน ที่มาช่วยเหลืองานโรงเรียน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ... เพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม และโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ... เพิ่มเติม

ค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2  ... เพิ่มเติม

วันคริสมาสและสวัสดีปีใหม่

กิจกรรมวันคริสมาสและสวัสดีปีใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ... เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>>

video

ปฏิทินการปฏิบัติงาน


โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33